ค่ารักษา (Cost)

อัตราค่ารักษาพยาบาล ประจำคลินิกทันตกรรมเด็นทาลิต้า
Treatment cost

 

รายการ

ราคา (Cost)

1. จัดฟัน (orthodontic treatment) แบ่งเป็น  
   1.1 ค่าตรวจ พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน ถ่ายรูป เอกซเรย์จัดฟัน 2,000 บาท
   1.2 ค่าจัดฟัน    แบ่งชำระได้ เริ่มต้นที่ 35,000  บาท
          >> แบ่งจ่าย เดือนละ 1,500 บาท ** (สอบถามรายละเอียด โทร 061-3353664)  
   
          
   1.3 ค่าอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดฟัน (ผู้ป่วยแต่ละรายใช้ไม่เหมือนกัน) ได้แก่  
          >>  สกรูยึดฟัน (orthodontic screw) ราคาตัวละ 3,000 บาท
          >> ค่าเพลทยึดฟัน (orthodontic plate) ราคาชิ้นละ 3,000 บาท
   1.4 ค่าอุปกรณ์สภาพฟัน/รีเทนเนอร์ (retainer) ราคาชิ้นละ 2,500 – 4,000 บาท
   
   
2. อุดฟัน  
   2.1 อุดสีเหมือนฟัน ราคาซี่ละ 600 – 1,500 บาท
         (ราคาตามขนาดและจำนวนด้านของฟันผุ)
   2.2 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ราคาช่องละ 1,500 – 3,000 บาท
   2.3 อุดสีโลหะ ราคาซี่ละ 600 – 1,500 บาท
         (ราคาตามขนาดและจำนวนด้านของฟันผุ)
   2.4 อุดฟันชั่วคราว ซี่ละ 300 – 500 บาท
   
   
3. ถอนฟัน  
   3.1 ถอนฟันน้ำนม ราคาซี่ละ 500-1,000 บาท
   3.2 ถอนฟันแท้ ราคาซี่ละ 700-1,000 บาท
   
   
4. ผ่าฟันคุด ราคาซี่ละ 2,500 – 5,000 บาท
   4.1 กรณีถอนฟันคุด โดยไม่ต้องผ่าหรือเย็บแผล ราคาซี่ละ 1,000-1,500 บาท
   
   
5. ขูดหินปูน 700 – 1,500 บาท
   5.1 ขัดคราบฟัน คราบบุหรี่ คราบสี บวกราคาเพิ่ม 250-500 บาท
   
   
6. รักษาโรคปริทันต์ รักษาโรคเหงือกทั้งปาก 2,400-4,000 บาท
          (แบ่งรักษา 2-4 ครั้ง แบ่งชำระตามจำนวนครั้งที่มารักษา)
         >> เกลารากฟัน ซี่ละ 200-400 บาท
   
   
7. ฟันเทียมชนิดถอดได้  
   7.1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก 2,000 บาท
  ซี่ต่อไป ซี่ละ 200 บาท
  ตะขอลวด เพิ่มซี่ละ 100 บาท
  ตะขอสีเหมือนฟัน เพิ่มซี่ละ 1,000 – 2,000 บาท
   7.2 ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานโลหะ ซี่แรก 5,000 บาท
ซี่ต่อไป ซี่ละ 200 บาท
   7.3 ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก ชุดละ  15,000 บาท
   7.4 เสริมฐานฟันปลอม  ชิ้นละ 3,000 บาท
   
   
8. ฟันเทียมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน)  
   8.1 เดือยฟัน   รากละ  3,000 – 4,000 บาท
   8.2 ครอบฟัน 12,000 – 25,000 บาท
          >> โลหะ paladium 12,000 บาท
          >> โลหะ semi-precious 12,000-18,000 บาท
          >> โลหะทอง precious 15,000-25,000 บาท
          >> กระเบื้องเคลือบล้วน All ceramic 10,000 – 15,000 บาท
   8.3 สะพานฟัน ราคาชิ้นละ เริ่มต้นที่ 30,000  บาท
ขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ใส่และชนิดวัสดุที่ใช้
   
   
9. ฟอกสีฟัน  
   9.1 ฟอกสีฟันในคลินิก (ครั้งเดียว) 6,000 – 9,000 บาท
   9.2 ฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟันและน้ำยา 2 หลอด) 3,500 บาท
       >> น้ำยาเพิ่ม หลอดละ 600 บาท  
   
   
10. ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
   10.1 รักษารากฟันน้ำนม  
          >> ฟันหน้า  ซี่ละ 1,500 บาท
          >> ฟันกราม ซี่ละ 2,000 บาท
   10.2 ครอบฟันชนิดโลหะไร้สนิท (stainless steel crown) ซี่ละ 2,000 บาท
   10.3 เคลือบฟลูออไรด์ ครั้งละ 400 บาท
   10.4 เคลือบหลุมร่องฟัน  ซี่ละ 400 บาท
   10.5 เครื่องมือกันที่ฟันน้ำนม ชิ้นละ 1,500 – 3,000 บาท
   
   
11. รักษารากฟันแท้ (Root canal treatment)  
   11.1 ฟันหน้า ซี่ละ 4,000-6,000 บาท
   11.2 ฟันกรามน้อย ซี่ละ 6,000 – 8,000 บาท
   11.3 ฟันกราม ซี่ละ 8,000 – 10,000 บาท
   
   

หมายเหตุ      ค่ารักษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามค่ารักษาที่แน่นอนอีกครั้งกับทันตแพทย์ผู้รักษา

Comments are closed.