ค่ารักษา (Cost)

อัตราค่ารักษาพยาบาล ประจำคลินิกทันตกรรมเด็นทาลิต้า
Treatment cost

 

รายการ

ราคา (Cost)

1. จัดฟัน (orthodontic treatment) แบ่งเป็น  
   1.1 ค่าตรวจ พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน ถ่ายรูป 1,500 บาท
   1.2 ค่าจัดฟัน    แบ่งชำระได้ เริ่มต้นที่ 35,000  บาท
          >> เดือนที่ 1 – 6      จ่ายเดือนละ 3,000 บาท   
          >> เดือนที่ 7 เป็นต้นไป จ่ายเดือนละ  1,200 บาท  จนครบยอดที่หมอประเมินราคาให้    
          
   1.3 ค่าอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดฟัน (ผู้ป่วยแต่ละรายใช้ไม่เหมือนกัน) ได้แก่  
          >>  สกรูยึดฟัน (orthodontic screw) ราคาตัวละ 2,500 บาท
          >> ค่าเพลทยึดฟัน (orthodontic plate) ราคาชิ้นละ 2,000 บาท
   1.4 ค่าอุปกรณ์สภาพฟัน/รีเทนเนอร์ (retainer) ราคาชิ้นละ 2,500 – 4,000 บาท
2. อุดฟัน  
   2.1 อุดสีเหมือนฟัน ราคาซี่ละ 600 – 1,500 บาท
         (ด้านแรก 500 บาท ด้านต่อไปเพิ่มด้านละ 500 บาท/ด้าน)
   2.2 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ราคาช่องละ 1,500 – 3,000 บาท
   2.3 อุดสีโลหะ ราคาซี่ละ 600 – 1,500 บาท
         (ด้านแรก 500 บาท ด้านต่อไปเพิ่มด้านละ 500 บาท/ด้าน)
   2.4 อุดฟันชั่วคราว ซี่ละ 300 – 500 บาท
3. ถอนฟัน  
   3.1 ถอนฟันน้ำนม ราคาซี่ละ 300-600 บาท
   3.2 ถอนฟันแท้ ราคาซี่ละ 600-1,000 บาท
4. ผ่าฟันคุด ราคาซี่ละ 2,500 – 5,000 บาท
   4.1 กรณีถอนฟันคุด โดยไม่ต้องผ่าหรือเย็บแผล ราคาซี่ละ 1,000-1,500 บาท
5. ขูดหินปูน 600 – 1,500 บาท
   5.1 ขัดคราบฟัน คราบบุหรี่ คราบสี บวกราคาเพิ่ม 250-500 บาท
6. รักษาโรคปริทันต์ รักษาโรคเหงือกทั้งปาก 2,400-4,000 บาท
          (แบ่งรักษา 2-4 ครั้ง แบ่งชำระตามจำนวนครั้งที่มารักษา)
         >> เกลารากฟัน ซี่ละ 200-400 บาท
7. ฟันเทียมชนิดถอดได้  
   7.1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก 1,500 บาท
  ซี่ต่อไป ซี่ละ 200 บาท
  ตะขอลวด เพิ่มซี่ละ 100 บาท
  ตะขอสีเหมือนฟัน เพิ่มซี่ละ 1,000 – 2,000 บาท
   7.2 ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานโลหะ ซี่แรก 5,000 บาท
ซี่ต่อไป ซี่ละ 200 บาท
   7.3 ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก ชุดละ  15,000 บาท
   7.4 เสริมฐานฟันปลอม  ชิ้นละ 3,000 บาท
8. ฟันเทียมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน)  
   8.1 เดือยฟัน   รากละ  3,000 บาท
   8.2 ครอบฟัน 6,000 – 20,000 บาท
          >> โลหะ paladium 6,000 – 10,000 บาท
          >> โลหะ semi-precious 10,000-12,000 บาท
          >> โลหะทอง precious 12,000-20,000 บาท
          >> กระเบื้องเคลือบล้วน All ceramic 10,000 – 12,000 บาท
   8.3 สะพานฟัน ราคาชิ้นละ เริ่มต้นที่ 18,000  บาท
ขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ใส่และชนิดวัสดุที่ใช้
9. ฟอกสีฟัน  
   9.1 ฟอกสีฟันในคลินิก (ครั้งเดียว) 6,000 บาท
   9.2 ฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟันและน้ำยา 2 หลอด) 3,500 บาท
       >> น้ำยาเพิ่ม หลอดละ 600 บาท  
10. ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
   10.1 รักษารากฟันน้ำนม  
          >> ฟันหน้า  ซี่ละ 1,500 บาท
          >> ฟันกราม ซี่ละ 2,000 บาท
   10.2 ครอบฟันชนิดโลหะไร้สนิท (stainless steel crown) ซี่ละ 2,000 บาท
   10.3 เคลือบฟลูออไรด์ ครั้งละ 400 บาท
   10.4 เคลือบหลุมร่องฟัน  ซี่ละ 400 บาท
   10.5 เครื่องมือกันที่ฟันน้ำนม ชิ้นละ 1,500 – 3,000 บาท
11. รักษารากฟันแท้ (Root canal treatment)  
   11.1 ฟันหน้า ซี่ละ 4,000-6,000 บาท
   11.2 ฟันกรามน้อย ซี่ละ 6,000 – 8,000 บาท
   11.3 ฟันกราม ซี่ละ 8,000 – 10,000 บาท

หมายเหตุ      ค่ารักษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามค่ารักษาที่แน่นอนอีกครั้งกับทันตแพทย์ผู้รักษา

Comments are closed.